Hälsosamtal

Funktionshälsan erbjuder hälsosamtal som är inriktade mot kost- och livsstilsförändringar. Det som skiljer de olika samtalen åt är olika storlek på hälsoenkäter som man fyller i innan besök.

1. Hälsosamtal 90 min, lilla hälsoenkäten. Passar dig som inte har så många ohälsoproblem och/eller vill optimera din hälsa. Du får besvara 25 olika livsstilsfrågor inom 6  områden:  kostvanor, fysisk aktivitet, upplevd stress, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor och du skickar in svaren innan bokat besök. 

2, Hälsosamtal 90 min, stora hälsoenkäten. Passar dig med lite större ohälsa och kanske redan har gjort en del utredningar i den konventionella vården. Du får besvara 234 frågor och det är en mycket större bredd än i lilla hälsoenkäten där du får besvara på fler livsstilsfrågor och symtom som kan höra ihop med olika sjukdomsbilder. Vi kartlägger omfattningen på ohälsan och vid behov så slussas du vidare till annan expertis.


Gemensamt för de olika hälsosamtalen är att vi
Vi tar blodtryck, puls, midjemått, höft/midjekvot och BMI och avslutar med att ta fram en lämplig åtgärdsplan inom: stresshantering, kost- och motionsvanor, övriga livsstilsvanor.

Vi beställer tester vid behov under besöket (obs provtagning kostar extra, se provtagning)

Köper du en tjänst i butiken så kan Du kan använda tjänsten inom ett år från köptillfälle. Tjänsten är inte personbunden utan kan ges bort som present.

Köpa tillskott
Du som är kund till Funktionshälsan får också rabatt på tillskott som beställs genom Upgrit. Jag samarbetar med Upgrit som är en svensk leverantör av bl.a. kosttillskott och alla produkter är noga granskade för att hålla så hög kvalitet som möjligt. Som kund hos Funktionshälsan får du 15 % rabatt.