Företagstjänster

Se över din personals hälsa. De får svara på en enklare hälsoenkät och vi kan göra vissa mätningar.


Samma tjänster som till privatpersoner erbjuds till företag men kan skräddarsys efter behov till en hel personalgrupp.

För att få en offert, maila önskemål, antal personer det gäller till Funktionshälsan här


Ex. på upplägg:

- Hälsotester (t.ex. vikt, bmi, kroppfettsprocent)

- Personalen fyller i en enklare hälsoenkät där man besvarar frågor i områdena kostvanor, fysisk aktivitet, upplevd stress, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor

-åtgärdsprogram tas fram för kost- och livsstilsvanor