Företagstjänster

Se över din personals hälsa. De får svara på en enklare hälsoenkät och vi kan göra vissa mätningar.


Samma tjänster som till privatpersoner erbjuds till företag men kan skräddarsys efter behov till en hel personalgrupp.


Ex. på upplägg:

- Hälsotester (t.ex. vikt, bmi, kroppfettsprocent)

- Personalen fyller i en enklare hälsoenkät där man besvarar frågor i områdena kostvanor, fysisk aktivitet, upplevd stress, sömnvanor, alkohol- och tobaksvanor

- Snabbtester (stick i fingret) blodvärde, blodsocker och kolesterol

- Firstbeat - test av stressnivå under en period på 3-12 månader lanseras i Sverige maj/juni 2021 (läs mer under aktuella nyheter)

-åtgärdsprogram tas fram för kost- och livsstilsvanor