Hälsosamtal 60 min

SEK 1,200.00 inkl. moms*

Uppföljningssamtal 60 min används till att gå igenom planerade åtgärder och utfall av de förändringar som man genomfört sedan tidigare.

ELLER 

60 min hälsosamtal:
  • 5 områden där du får göra en skattning på 0-10 i var du befinner dig idag.
  • Kroppssammansättning: vikt, fettprocent
  • Vi går igenom fortsatta åtgärder, beställer ev. labtester, ev får du fylla i ett utförligare frågeformulär innan nästa besök. Du bestämmer om du vill köpa fler tjänster.
Vid köp av produkt kommer du få ett mail med skattningsskalan, du blir uppringd efter 1-3 arbetsdagar för tidsbokning. 

ELLER

60 min kbt-samtal
  • Vi går igenom nuvarande livssituation, bakgrund och ev problembild
  • Funktionell analys - kartlägger en problemsituation


 


Kategori Uppföljningssamtal

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 960.00.