Hållbarhet och vision

De här globala målen är speciellt viktiga för Funktionshälsan och som det finns ett aktivt arbete för:

  • God hälsa och välbefinnande - vilket funktionsmedicinen kan hjälpa människor med
  • Hållbar konsumtion och produktion - second hand, minska gifter, återanvända produkter
  • Bekämpa klimatförändringar - det kan man göra på många olika sätt men genom att välja ekologiska produkter och från hållbart fiske, uppfödning så drar men ett strå till stacken. På landet är det inte alltid lätt att ta bussen men går det så är ju det något att föredra. Själv så måste jag åka bil men där kommer det alltmer miljövänliga drivmedel som jag själv väljer
  • Hav- och marina resurser - rekommenderar livsmedel från hållbart fiske
  • Ekosystem och biologisk mångfald - köp i möjligaste mån ekologiska livsmedel och produkter, gärna närproducerat, kött från gräsbetande djur
Här kan du läsa om alla 17 globala hållbarhetsmål:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallb...


Funktionshälsan ENO står för:

Engagemang - Du är viktig & ska känna att Dina problem tas på allvar

Nyfikenhet - vi tar reda på varför du drabbats av ohälsa, lite som en nyfiken forskare

Omhändertagande - Du får alltid ett varmt mottagande och bra bemötande

Ovan är Funktionshälsans grundstenar och något som finns med i varje möte. Ska man se det ur ett större perspektiv så kan man gå till de globala hållbarhetsmålen. Även om inte Funktionshälsan kan uppfylla alla de målen så kan man ändå sträva mot att uppnå delar eller några av målen. 

För mig (Kattis) så finns många av hållbarhetsmålen med hela tiden i min vardag. De speglar mina värderingar.   Jag äter så mycket som möjligt ekologiska livsmedel och då jag äter mycket animalisk föda så ser jag det som en skyldighet och en respekt mot alla djur att själv välja det som är den bästa kvaliteten och köpa så närproducerat som jag kan. Då vet jag också hur djuren är uppfödda bra och jag vet att de har fått haft ett gott liv innan slakt. 

Jag tycker man ska komma ihåg att även om man bara väljer vegetabiliska livsmedel så är det i dagsläget inte möjligt att inte djur far illa. Tänk på alla sojafält, vetefält etc som tagit över många djurs naturliga livsmiljö och också fått offra sina liv. Är en ko värd mer än en mus på ett fält? Hur värderar vi egentligen liv? Jag tycker det finns många andra etiska frågor som behöver lyftas fram som man aldrig berör i dagens samhälle. 

Bidrar verkligen köttproduktionen till miljöförstöring eller är det monokulturer som utarmar vår jord? 

Javisst finns det mycket frågeställningar som inte har så självklara svar men det kommer annan forskning som inte bara gynnar en livsmedelsindustri som tjänar miljarder och åter miljarder på att vi konsumenter väljer mer och mer vegetabiliska livsmedel. Jag säger inte att man ska sluta med vegetabilier, men vi måste få lite bättre perspektiv på köttdebatten framöver. Här är en amerikansk pod som kan vara värd att lyssna på: 

https://chriskresser.com/setting-the-record-straight-on-meat-with-diana-rodgers-and-robb-wolf/

Jag försöker också minimera i möjligaste mån de gifter som vi hela tiden får i oss från onödiga kemikalier i hår- och hudvårdsprodukter, plaster, kläder etc. Det är svårt men om man tar ett litet steg så är det ändå värt något. Om inte för hela samhället så för den egna hälsan. En bok som jag gillar skarpt är "Giftfri" av Martina Johansson och Fanny Lindkvist. Jag brukar göra egen tandkräm som är utan fluor som är ett ämne som konkurrerar med andra viktiga ämnen som selen t.ex. Hittat en favorit tandkräm på sidan Morotsliv. Googla och testa!

Kommer framöver lägga ut en egen sida om vardagstips som jag tycker är bra........


Tillbaka till Mer om Funktionshälsan