Varför inte vegansk kost?
Jag rekommenderar inte vegansk kosthållning då det finns stora risker för näringsbrister vilket man sett på funktionsmedicinska läkarmottagningar där man gör mycket tester på alla sina patienter. Om man tillför ägg och mjölkprodukter + har en stor variation på näringsrika vegetabilier så kan man undvika ohälsa.

Många upplever dock att man får väldigt stora hälsoförbättringar när man går över till bara vegetabiliska livsmedel men en stor orsak är troligen att man haft en väldigt osund kosthållning innan dess med snabba kolhydrater och färdigmat. Ohälsoproblemen med vegansk kost kommer också smygande när det blir alltmer brister. Detta gäller säkert inte för alla människor men för många. 
Att äta vegansk kost innebär inte per automatik att det är en sund kosthållning då det kan vara väldigt lätt att äta snabba kolhydrater och mycket sojaprodukter som i sig innehåller en hel del antinutrienter som kroppen kan reagera på. 

Vegetabiliska livsmedel har inte samma biotillgänglighet (kroppens förmåga att ta upp olika näringsämnen från livsmedel) som animaliska produkter. Däremot så är en kombination av både animaliska och vegetabiliska livsmedel något som många mår bra av och föredrar.  Det finns såklart många som inte håller med mig men det är min utgångspunkt i alla fall.
Om Du är vegetarian eller vegan så är du ändå naturligtvis välkommen att höra av dig så kan Du få mer information om det jag rekommenderar och vi kan försöka optimera din kosthållning så mycket det går.

En annan aspekt på bara vegetabilisk kosthållning är att just de livsmedlen odlas i storskalig produktion,  är ofta giftbesprutade och utarmar stora områden där jorden blir näringsfattig och man måste tillföra mängder av kemiskt framställda mineraler för att det ska gå att odla där igen. Man tänker inte heller på alla djur som inte längre har någon plats att leva på eller där man utrotar de som skadedjur.
Där man låter olika djur beta och tillföra naturlig gödning så ser man att den biologiska mångfalden är mycket större och jordarna blir friska. Ett stort argument för att köpa naturbeteskött. 

Tillbaka till läkande kost