Funktionshälsans tjänster:


Vi börjar med en kartläggning av dina problem, tar vid behov olika slags prover och lägger upp en behandlingsplan.

Funktionshälsan jobbar med både kbt (kognitiv beteendeterapi) och funktionsmedicin.

ENO står för:
- Engagemang
-Nyfikenhet
-Omhändertagande
DU ska alltid känna dig lyssnad på, kunna känna att inga frågor är dumma och att du blir väl bemött!

Välkommen att höra av dig till Funktionshälsan!